Saksnummer: 03/2021

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Advokat Anette Eckhoff

Saken gjelder: Pilotavtalens bestemmelser om avgangsvederlag

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Coucheron, Hanasand, Johansen, Aamotsmo

Berammet start: 11.06.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 14.06.21

Status: Berammet

Gå tilbake