Saksnummer: 03/2021

Løpenummer: AR-2021-21

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Advokat Anette Eckhoff

Saken gjelder: Pilotavtalens bestemmelser om avgangsvederlag

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Coucheron, Hanasand, Johansen, Aamotsmo

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.06.21

Sammendrag: Avgangsvederlag. Loss of License Pilotavtalen (2017-2020) gjelder mellom YS/Parat og Scannor Flygerforening på den ene side og NHO/NHO Luftfart og SAS på den andre. I § 4 punkt 2 er det bestemmelser om avgangsvederlag ved varig inndragning av helsesertifikat (Loss of License). Spørsmålet i saken gjaldt forståelsen av ett av vilkårene i bestemmelsen om opptak i ordningen, nærmere bestemt om hva som omfattes av «tidligere kollektivavtaler i SAS konsernet». A hadde som flyger i Braathens fått utbetaling fra Loss of License-forsikringen i henhold til dagjeldende tariffavtale i virksomheten. Senere gjeninntrådte han som pilot og ble etterinnmeldt i selskapets forsikringsordning. I 2005 ble ansettelsesforholdet overført til SAS. I 2019 mistet A helseattesten på nytt og ble etter dette sagt opp fra stillingen i SAS. Han ble nektet rett til avgangsvederlag på grunn av utbetalingen han fikk da han var flyger i Braathens. Arbeidsretten kom til at piloten var omfattet av retten til avgangsvederlag fordi han ikke tidligere hadde mottatt avgangsvederlag etter «tidligere kollektivavtaler i SAS-konsernet». Den tidligere utbetalingen som A hadde mottatt fra Braathens var fra før selskapet ble en del av SAS-konsernet.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-21 - sak 3-2021

Gå tilbake