Saksnummer: 03/2021

Løpenummer: AR-2021-21

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Advokat Anette Eckhoff

Saken gjelder: Pilotavtalens bestemmelser om avgangsvederlag

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Coucheron, Hanasand, Johansen, Aamotsmo

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.06.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-21 - sak 3-2021

Gå tilbake