Saksnummer: 03/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Kabinansattes Forbund

Advokat Elisabeth S. Grannes

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Luftfart
2. Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedrørende avtale 543, bilag H Ansiennitet.

Berammet start: 01.09.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 02.09.22

Status: Berammet

Gå tilbake