Saksnummer: 04/2016

Arbeidsgiverorganisasjonen Parat

Prosessfullmektig: advokat Christen Horn Johannessen

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon

Prosessfullmektig: advokat Gerd Egede-Nissen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelse av protokoll for piloter.

Dommere: Wahl, Frogner, Gjølstad, Coucheron, Solberg, Hansen, Thuve.

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 07.11.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom sak 4-2016

Gå tilbake