Saksnummer: 04/2017

Løpenummer: AR-2017-17

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon
2. Pilot Services Norway AS

Advokat Kristin Mørkedal Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. Pilotavtalen - Permisjon - Tariffrettslig omgåelse

Dommere: Wahl, Sundet, Akerlie, Hansen,Solberg, Larsen, Thuve

Berammet start: 21.06.17. kl. 09.00
Berammet slutt: 22.06.17

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 27.06.17

Sammendrag: Styringsrett. Permisjon. Omgåelse Pilotavtalen mellom NHO/Pilot Services Norway AS (PSN) og YS/Norwegian Pilot Union (NPU) har i § 3 bestemmelser om permisjon. Spørsmålet var om avtalen måtte forstås slik at den var til hinder for at PSN innvilget permisjon til piloter som tok midlertidig ansettelse i annet selskap i Norwegian-konsernet. Arbeidsretten kom til at pilotavtalens bestemmelser om permisjon ikke var uttømmende. Krav om dom for at PSNs innvilgelse av permisjoner høsten 2016 var en omgåelse av pilotavtalen eller i strid med den tariffrettslige lojalitetsplikten førte heller ikke frem.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-17 - sak 04-2017

Gå tilbake