Saksnummer: 04/2018

Løpenummer: AR-2018-22

Det norske maskinistforbundet

Advokat Jan-Erik Sverre

mot

1. KS Kommunesektorens organisasjon
2. Tromsø kommune
3. Porsgrunn kommune
4. Bergen kommune

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedr. overtidstillegg, HTA2016-2018 kap. 1 pkt 6.6.3

Dommere: Wahl, Sundet, Aasgaard, Asphaug-Hansen, Sundnes, Bull, Svele

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 30.10.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-22 sak 4-2018

Gå tilbake