Saksnummer: 04/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Rune Lium

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Mediebedriftenes landsforening
2. Innlandet Distribusjon Lillehammer AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Forståelsen av reglene om mertid i avisbudavtalen.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Solbakken, Schweigaard, Christiansen, Hanasand

Status: Til behandling

Gå tilbake