Saksnummer: 04/2020

Løpenummer: AR-2021-34

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Rune Lium

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Mediebedriftenes landsforening
2. Innlandet Distribusjon Lillehammer AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Forståelsen av reglene om mertid i avisbudavtalen.

Dommere: Sundet, Jarbo, Hotvedt, Solbakken, Hanasand, Rasmussen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 25.10.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-34 - sak 4-2020

Gå tilbake