Saksnummer: 04/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Rune Lium

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Mediebedriftenes landsforening
2. Innlandet Distribusjon Lillehammer AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Forståelsen av reglene om mertid i avisbudavtalen.

Dommere: Sundet, Jarbo, Tjomsland, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Berammet start: 16.12.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 18.12.20

Status: Berammet

Gå tilbake