Saksnummer: 04/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Rune Lium

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Mediebedriftenes landsforening
1. Innlandet Distribusjon AS

Advokat Eirik Hognestad

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning om forståelsen av reglene om mertid i avisbudavtalen.

Status: Til behandling

Gå tilbake