Saksnummer: 04/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat

Advokat Imran Haider

mot

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet

Advokat Elisabeth Stenwig

Saken gjelder: Spørsmål om grensedragningen mellom forhandlingsrett og politisk beslutning - hovedavtalen i staten §§ 5 og 19.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Rønoldtangen, Simonsen, Bjørkli, Bretteville-Jensen

Status: Kommende avgjørelse

Avgjørelsesdato: 02.02.22


Gå tilbake