Saksnummer: 04/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat

Advokat Imran Haider

mot

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet

Saken gjelder: Tvist vedrørende grensen mellom forhandlingsrett og politisk beslutning - HTA jf § 19, jf § 5

Status: Til behandling

Gå tilbake