Saksnummer: 04/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat

Advokat Imran Haider

mot

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Barne- og familiedepartementet

Advokat Elisabet Stenvik

Saken gjelder: Spørsmål om grensedragningen mellom forhandlingsrett og politisk beslutning - hovedavtalen i staten §§ 5 og 19.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Rønoldtangen, Simonsen, Bjørkli, Harstveit

Berammet start: 16.11.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 18.11.21

Status: Berammet

Gå tilbake