Saksnummer: 04/2022

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. NHO Service og Handel
3. Borger AS
4. Recoveryakademiet AS

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffstridig arbeidstidsordning og krav om etterbetaling.

Berammet start: 08.11.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 11.11.22

Status: Berammet

Gå tilbake