Saksnummer: 04/2022

Løpenummer: AR-2022-30

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. NHO Service og Handel
3. Borger AS
4. Recoveryakademiet AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffstridig arbeidstidsordning og krav om etterbetaling.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Torkildson, Schweigaard, Bull, Hanasand

Berammet start: 07.11.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 11.11.22

Notat: Kjennelse av 27.09.2022

Status: Berammet

Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-30 - sak 4-2022

Gå tilbake