Saksnummer: 04/2022

Løpenummer: AR-2022-38

Norsk Sykepleierforbund

Advokat Magnus Buflod

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. NHO Service og Handel 3. Borger AS 4. Recoveryakademiet AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffstridig arbeidstidsordning og krav om etterbetaling.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Gjølstad, Torkildson, Schweigaard, Bull, Hanasand

Notat: Kjennelse av 27.09.2022. Dom av 05.12.2022

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 05.12.22


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-38 - sak 4-2022

Gå tilbake