Saksnummer: 05/2016

Landsorganisasjonen i Norge med LO Stat

Prosessfullmektig: advokat Einar Stueland

mot

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Prosessfullmektig: advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. HTA § 52 - tjenestefri med lønn.

Dommere: Wahl, Jarbo, Tjomsland, Stangnes, Ask-Henriksen, Bjørndalen, Johansen.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 24.10.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Dom 15 - sak 5-2016

Gå tilbake