Saksnummer: 05/2017

Løpenummer: AR-2017-16

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Norsk Industri 2. IKM Offshore Service AS

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedr. krav om opprettelse av tariffavtale

Dommere: Wahl, Frogner, Rieber-Mohn, Stangnes, Solbrg, Bjørndalen, Thuve

Berammet start: 29.08.17. kl. 09.00
Berammet slutt: 31.08.17

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse etter forlik.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 27.06.17


Gå tilbake