Saksnummer: 05/2018

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Katrine Hellum-Lilleengen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med NHO Reiseliv
2. Rezidor Hotels Norway AS

Advokat Fredrik Mohn Lian

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Riksavtalens § 5 - beregningsgrunnlag for omregning av prosentlønn til fastlønn.

Dommere: Wahl, Skjønberg, Gjølstad, Hansen, Schweigaard, Grøtting, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 10.12.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-27 - sak 5-2018

Gå tilbake

Gå til toppen av siden