Saksnummer: 05/2018

Løpenummer: AR-2018-27

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Katrine Hellum-Lilleengen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med NHO Reiseliv
2. Rezidor Hotels Norway AS

Advokat Fredrik Mohn Lian

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Riksavtalens § 5 - beregningsgrunnlag for omregning av prosentlønn til fastlønn.

Dommere: Wahl, Skjønberg, Gjølstad, Hansen, Schweigaard, Grøtting, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 10.12.18

Sammendrag: Lønn. Beregningsgrunnlag for omregning fra prosentlønn til fastlønn. Riksavtalen har bestemmelser om hvordan ny lønn skal beregnes når arbeidsgiver beslutter å avvikle prosentavlønning. Denne skal baseres på gjennomsnittsinntekten i «siste kalenderår». Arbeidsgiversiden mente at siste kalenderår skulle være året før bedriften treffer sin beslutning om omlegging, mens arbeidstakersiden mente det skulle være siste år forut for ikrafttredelsen av ny fastlønn. Arbeidsretten kom til at det er inntekten i siste år forut for overgangen til ny fastlønn som skal legges til grunn. En naturlig forståelse av ordlyden tilsa en slik løsning. Retten fant også støtte for resultatet i tariffhistorien. Det var arbeidsgiversiden som formulerte teksten til bestemmelsen og som måtte bære risikoen for egne forutsetninger, som ikke hadde blitt medelt motparten, om hvilket kalenderår som skulle legges til grunn. Dissens 5-2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-27 - sak 5-2018

Gå tilbake