Saksnummer: 05/2019

Løpenummer: AR-2019-17

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Lene Liknes Hansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedr. virkningstidspunkt for økning av diettsatser.

Dommere: Wahl, Jarbo, Bruzelius, Coucheron, Schweigaard, Hansen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.06.19


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-17 - sak 5/2019

Gå tilbake

Gå til toppen av siden