Saksnummer: 05/2019

Arbeidstakerorganisasjonen Parat

Advokat Lene Liknes Hansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines Systems Denmark-Norway-Sweden

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedr. virkningstidspunkt for økning av diettsatser.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden