Saksnummer: 05/2020

Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Bjørn Inge Waage

mot

1. Norges Rederiforbund
2. COSL Offshore management AS

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Tvist vedrørende betaling av overtid og ventetid.

Status: Til behandling

Gå tilbake