Saksnummer: 05/2020

Løpenummer: AR-2020-30

Sammenslutningen av Fagorganiserte i energisektoren (SAFE)

Advokat Kjell M. Brygfjeld

mot

1. Norges Rederiforbund
2. COSL Offshore management AS

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Spørsmål om tariffmessig krav overtids- og ventetidsbetaling.

Dommere: Wahl, Sundet, Gjølstad, Johansen, Sørskår, Larsen, Ulleberg

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 17.12.20


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-30 - sak 05-2020

Gå tilbake