Saksnummer: 05/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Håkon Angell

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. Asko Vest AS

Advokat Anette Brinchmann Pollen

Saken gjelder: Tvist vedrørende brudd på HTA § 4-4.7 sjette ledd - forhåndsdrøftelser med tillitsvalgt.

Dommere: Wahl, Jarbo, Tjomsland, Solbakken, Christensen, Rasmussen, Falmår

Berammet start: 19.05.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 20.05.21

Status: Berammet

Gå tilbake