Saksnummer: 05/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Advokat Håkon Angell

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Securitas AS

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvst vedrørende utbetaling av lønn for faktisk utført arbeid.

Berammet start: 13.09.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 14.09.22

Status: Berammet

Gå tilbake