Saksnummer: 06/2017

Løpenummer: AR-2017-15

Landsorganisasjonen i Norge med Norsk Sjømannsforbund

Advokat Sigmund Z. Berg v/advokatfullmektig Terje Hernes Pettersen

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Color Line Crew AS

Advokat Linda Leiro Egseth

Saken gjelder: Tvist vedr. lønnsoppgjør for NOR-Ferge.

Dommere: Wahl, Frogner, Tjomsland, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 23.06.17

Sammendrag: Lønnsregulering. Praksis. Klargjøringsansvar Ved tariffoppgjøret for NOR-fergeoverenskomsten i 2016 ble Norges Rederiforbund (NR) og Norsk Sjømannsforbund (NSF) blant annet enige om «et generelt tillegg på 1,9 %, minimum 565 kroner». Uenigheten knyttet seg til om tillegget skulle legges på grunnhyren eller månedshyren. Ordlyden i protokollen ga ingen veiledning. Spørsmålet ble ikke berørt under forhandlingene. Ut fra en lang og entydig praksis kom Arbeidsretten til at NSF måtte få medhold i at tillegget skulle legges på grunnhyren. NRs forutsetning om at tillegget skulle legges på månedshyren ble ikke meddelt NSF. Uttalelse om klargjøringsansvar for forutsetninger som motparten ikke gjøres kjent med.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-15 - sak 6-2017

Gå tilbake