Saksnummer: 06/2018

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Advokat Håkon Angell

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service
2. ISS Facility Services AS

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedr. avlønning i strid med ufravikelighetsnormene.

Dommere: Wahl, Løkken Sundet, Bruzelius, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.03.19


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-11 - sak 6-2018

Gå tilbake

Gå til toppen av siden