Saksnummer: 06/2019

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med LO Stat og Norsk Jernbaneforbund

Advokat Nina Kroken

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Norges Statsbaner AS

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av overenskomsten B-del, pkt. 5.3.4.1, samt krav om etterbetaling utover 35,5 t.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden