Saksnummer: 06/2020

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Margrethe Meder

mot

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Eyvind Mossige

Saken gjelder: Tvist vedrørende oljeserviceavtalens anvendelsesområde.

Status: Til behandling

Gå tilbake