Saksnummer: 06/2020

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Margrethe Meder

mot

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Eyvind Mossige

Saken gjelder: Oljeserviceavtalens virkområde

Dommere: Wahl, Sundet, Akerlie, Schweigaard, Solbakken, Hanasand, Rasmussen

Berammet start: 02.09.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 04.09.20

Status: Berammet

Gå tilbake