Saksnummer: 06/2021

Landsorganisasjonen i Norge ved LO Stat med Norsk Tjenestemannslag

Advokat Edvard Bakke

mot

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Advokat Kirsten Berger

Saken gjelder: Spørsmål om tariffmessighet av organisering av medbestemmelsesapparatet.

Status: Til behandling

Gå tilbake