Saksnummer: 06/2021

Landsorganisasjonen i Norge ved LO Stat med Norsk Tjenestemannslag

Advokat Edvard Bakke

mot

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Advokat Kirsten Berger

Saken gjelder: Spørsmål om tariffmessighet av organisering av medbestemmelsesapparatet.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Akerlie, Rønoldtangen, Simonsen, Bjørkli, Harstveit

Berammet start: 14.12.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 16.12.21

Status: Berammet

Gå tilbake