Saksnummer: 06/2022

Bibliotekarforbundet

Advokat Christopher Hansteen

mot

Oslo kommune

Advokat Helene Wegner

Saken gjelder: Tvist vedrørende tolkning av arbeidstidsbestemmelser.

Berammet start: 03.11.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 04.11.22

Status: Berammet

Gå tilbake