Saksnummer: 07/2016

Lederne

Prosessfullmektig: advokat Vidar Lindbekk

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Industri Kaefer Energy AS

Prosessfullmektig: advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedr. lokal særavtale, reduksjon av lønn ifbm endret rotasjonsordning.

Dommere: Wahl, Frogner, Koslung, Bjørndalen, Solberg, Østvold, Thuve.

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 29.09.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Sak 07- 2016

Gå tilbake