Saksnummer: 07/2020

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Margrethe Meder

mot

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Advokat Bent Endresen

Saken gjelder: Oljeserviceavtalens virkeområde

Dommere: Wahl, Sundet, Akerlie, Schweigaard, Coucheron, Hanasand, Johansen

Berammet start: 02.09.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 04.09.20

Status: Berammet

Gå tilbake