Saksnummer: 07/2020

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Margrethe Meder

mot

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Advokat Bent Endresen

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av oljeserviceavtalen.

Status: Til behandling

Gå tilbake