Saksnummer: 07/2020

Løpenummer: AR-2020-22

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Margrethe Meder

mot

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Advokat Bent Endresen

Saken gjelder: Virkeområder for Brønnserviceavtalen.

Dommere: Wahl, Sundet, Akerlie, Schweigaard, Johansen, Hanasand, Giæver

Notat: Avsluttet ved dom,

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 24.09.20


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-22 - sak 07-2020

Gå tilbake