Saksnummer: 07/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokat Håkon Angell

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Service og Handel
2. Securitas AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Spørsmål om permittering av hovedtillitsvalgt er usaklig og tariffstridig.

Dommere: Sundet, Jarbo, ..., Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Saken er utsatt.

Status: Til behandling

Gå tilbake