Saksnummer: 07/2021

1. Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokat Håkon Angell

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon med NHO Service og Handel
2. Securitas AS

Saken gjelder:

Status: Til behandling

Gå tilbake