Saksnummer: 07/2022

Løpenummer: AR-2022-20

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet

Advokat Mette Stavnem Hovik

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av reglene om medlemsmøter etter hovedavtalen 2018-21, §5-6 nr. 4.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 09.08.22


Gå tilbake