Saksnummer: 08/2016

Landsorganisasjonen med Norsk Cockpitforbund

Prosessfullmektig: advokat Imran Haider

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Prosessfullmektig: advokat Gerd Egede-Nissen

Saken gjelder: Tvist vedr. § 5 i Overenskomst mellom NHO/NHO Luftfart og LO/NCF/NSF.

Dommere: Wahl, Sundet, Rieber-Mohn, Stangnes, Solberg, Thuve, Bjørndalen.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse 6. september 2016

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 06.09.16


Gå tilbake