Saksnummer: 08/2018

Norsk Flygelederforening

Advokat Thorkil H. Aschehoug

mot

1. Arbeidsgiverforeningen Spekter
2. Avinor Flysikring AS

Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Særavtale medisinsk uskikkethet § 5.

Dommere: Wahl, Sundet, Tjomsland, Solbakken, Løvland, Hansen, Nordlie

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 10.12.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-28 - sak 8-2018

Gå tilbake

Gå til toppen av siden