Saksnummer: 08/2019

Landsorganisasjonen i Norge, LO med Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokat Tina Storsletten Nordstrøm

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med NHO Service og Handel
2. Securitas AS

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Tvist vedr. Vekteroverenskomsten - tjenestetillegg for resepsjonstjeneste.

Dommere: Wahl, Jarbo, Stabel, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 06.05.19


Gå tilbake

Gå til toppen av siden