Saksnummer: 08/2019

Løpenummer: AR-2019-15

Landsorganisasjonen i Norge, LO med Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokat Tina Storsletten Nordstrøm

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med NHO Service og Handel
2. Securitas AS

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Tjenestegrenstillegg

Dommere: Wahl, Jarbo, Stabel, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Thuve

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 06.05.19


Gå tilbake