Saksnummer: 08/2019

Landsorganisasjonen i Norge, LO med Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokat Fredrik Jadar

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO med NHO Service og Handel
2. Securitas AS

Advokat Siri Lorentzen

Saken gjelder: Tvist vedr. Vekteroverenskomsten - tjenestetillegg for resepsjonstjeneste.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden