Saksnummer: 08/2020

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Advokat Bjørn Inge Waage

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Rowan Norway Limited

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffmessigheten av midlertidig stillingsreduksjon.

Status: Til behandling

Gå tilbake