Saksnummer: 08/2020

Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren (SAFE)

Advokat Bjørn Inge Waage

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Rowan Norway Limited

Advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Spørsmål om tariffmessigheten av midlertidig stillingsreduksjon.

Dommere: Wahl, Sundet, Rieber-Mohn, Coucheron, Sørskår, Johansen, Ulleberg

Berammet start: 10.11.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 11.11.20

Status: Berammet

Gå tilbake