Saksnummer: 08/2022

Løpenummer: AR-2022-24

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Nelfo og NHO Service og Handel
2. Securitas AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedrørende sakligheten av permittering - utvelgelse

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 17.08.22


Gå tilbake