Saksnummer: 08/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med EL og IT Forbundet

Advokat Edvard Bakke

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med Nelfo og NHO Service og Handel
2. Securitas AS

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedrørende sakligheten av permittering - utvelgelse

Berammet start: 25.10.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 28.10.22

Status: Berammet

Gå tilbake