Saksnummer: 09/2017

Løpenummer: AR-2017-25

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Norsk Arbeidsmandsforbund

Advokat Edvard Bakke

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) med NHO Service

Advokat Silje Stadheim Almestrand

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Vekteroverenskomsten § 2.

Dommere: Wahl, Frogner, Gussgard, Stangnes, Solberg, Bjørndalen, Thuve

Berammet start: 16.08.17. kl. 09.00
Berammet slutt: 17.08.17

Notat: Avsluttet ved dom

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 06.10.17

Sammendrag: Lønnsutbetaling. Spørsmål om Vekteroverenskomsten mellom LO/Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO/NHO Service ga ansatte rett til fast månedlig lønn i samsvar med avtalt stillingsprosent. Overenskomsten § 2 har bestemmelser om ansettelsesvilkår, herunder at arbeidsavtalen skal angi «minste månedlige timetall». Partene var enige om at selskapet hadde lønnsplikt i samsvar med det som i avtalen var angitt som «minste månedlige timetall». Arbeidsretten flertall kom til at «minste månedlige timetall» måtte forstås som stillingsstørrelse, og at ansatte hadde krav på fast månedslønn i samsvar med dette. Etter flertallets syn kunne «minste månedlige timetall» ikke forsås som det laveste timetallet i en turnusperiode. Dissens 5–2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-25

Gå tilbake