Saksnummer: 09/2018

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Advokat Edvard Bakke

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Kurt Weltzien

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Hovedavtalen § 8-2.

Dommere: Wahl, Sundet, Bruzelius, Rasmussen, Schweigaard, Østvold, Thuve

Notat: Avsluttet ved kjennelse.Spørsmål om avvisning av søksmål.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.11.18


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-24 - sak 9-2018
AR-2018-17 - sak 9-2018

Gå tilbake

Gå til toppen av siden