Saksnummer: 09/2019

Løpenummer: AR-2019-08

1. Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO
2. Aviator Airport Alliance AS

Advokat Aleksander Rød

mot

1. Landsorganisasjonen i Norge, LO med Fellesforbundet
2. Aviator Klubben i Fellesforbundet

Advokat Atle Sønsteli Johansen

Saken gjelder: Tvist vedr. temponedsettelse - tariffstridig og ulovlig.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 01.03.19


Gå tilbake