Saksnummer: 09/2020

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Imran Haider

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Saipem SpA Norway Branch

Advokat Thomas Aa. Rasmussen

Saken gjelder: Tvist vedrørende sykelønnens størrelse ved permittering.

Berammet start: 14.10.20. kl. 09.00
Berammet slutt: 15.10.20

Status: Berammet

Gå tilbake