Saksnummer: 09/2020

Løpenummer: AR-2021-2

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

Advokat Imran Haider

mot

1. Norges Rederiforbund
2. Saipem Drilling Norway AS

Advokat Thomas Aa. Rasmussen

Saken gjelder: Sykelønnens størrelse ved permittering - flyteriggavtalens pkt. 17.3.

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Solbakken, Sørskår, Rasmussen, Ulleberg

Notat: Avgjort ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 08.02.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-2 - sak 9-2020

Gå tilbake