Saksnummer: 09/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Andreas van den Heuvel Advokat Håkon Angell

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Malermester Dema AS
3. GF Logistikk AS
4. Mestergruppen Byggvare AS

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedrørende betydningen av nedsatt arbeidstid.

Status: Til behandling

Gå tilbake