Saksnummer: 09/2021

Løpenummer: AR-2021-31

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fellesforbundet

Advokat Andreas van den Heuvel Advokat Håkon Angell

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Spørsmål om lønnsmessige konsekvenser av nedsatt arbeidstid

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Tjomsland, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 20.10.21


Gå tilbake