Saksnummer: 09/2022

Løpenummer: AR-2022-33

Parat

Advokat Vetle Rasmussen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Norwegian Pilot Services Norway AS

Advokat Torunn Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Koslung, Johansen, Schweigaard, Olander, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 20.10.22


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-33 - sak 9-2022

Gå tilbake