Saksnummer: 09/2022

Parat

Advokat Vetle Rasmussen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Norwegian Pilot Services Norway AS

Advokat Torunn Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen.

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Koslung, Johansen, Schweigaard, Olander, Hanasand

Status: Kommende avgjørelse

Avgjørelsesdato: 20.10.22


Gå tilbake