Saksnummer: 09/2022

Parat

Advokat Christen Horn Johannessen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Norwegian Pilot Services Norway AS

Advokat Torunn Hardeland

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av og brudd på Pilotavtalen.

Berammet start: 27.09.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 29.09.22

Status: Berammet

Gå tilbake