Saksnummer: 10/2015

1. Norsk Helikopteransattes Forbund 2. Testpart

Prosessfullmektig: advokat Thomas Smedsvig

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) HeliOne (Norway) AS

Prosessfullmektig: advokat Kristine Ringstad Vartdal

Saken gjelder: Tvist vedr. brudd på tariffavtale, jf arbtvl. § 33 jf. § 1 i). Krav etter individuell arb.avtale, jf arbtvl. § 34.

Dommere: Wahl, Frogner, Koslung, Bjørndalen, Solberg, Brune, Thuve

Notat: Avsluttet ved forlik den 23.10.2015.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 23.10.15


Gå tilbake