Saksnummer: 10/2016

Næringslivets Hovedorganisasjon med Norsk olje og gass Statoil ASA

Prosessfullmektig: advokat Inger Unn Olsen

mot

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund SAFE YS/SAFE

Prosessfullmektig: advokat Ørnulf Kastet

Saken gjelder: Habilitet.

Dommere: Wahl, Sundet, Schei, Solberg, Hansen, Thuve, Jakobsen.

Notat: Hevningskjennelse av 30. juni 2016 (saken trukket)

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 30.06.16


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
Hevingskjennelse 30. juni 2016

Gå tilbake