Saksnummer: 10/2017

Løpenummer: AR-2017-24

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Industri Energi

advokat Edvard Bakke

mot

Norges Rederiforbund

advokat Are Gauslaa

Saken gjelder: Tvist vedr. hva som regnes som fremmøtested

Dommere: Sundet, Aasgaard, Gjølstad, Rasmussen, Sørskår, Hansen, Schweigaard

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 02.10.17

Sammendrag: Lønn. Fremmøtested Overenskomsten mellom LO/Industri Energi og Norges Rederiforbund for flyttbare offshoreinnretninger mv. punkt 3.3 femte ledd bestemmer at arbeidstakere som møter frem på fremmøtestedet til avtalt tid, oppebærer lønn og tillegg som om de har vært i arbeid på fartøyet etter planen. LO/Industri Energi gjorde gjeldende at «fremmøtestedet» måtte forstås som det sted arbeidstakeren møter frem for å begynne reisen til utreisested, og ikke selve utreisestedet (heliport e.l.). Arbeidsrettens flertall kom ut fra ordlyd, historikk og praksis til at LO/Industri Energi ikke kunne få medhold. Dissens 5–2.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2017-24 - sak 10/2017

Gå tilbake