Saksnummer: 10/2019

Landsorganisasjonen i Norge, LO med LO Stat

Advokat Nina Kroken

mot

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Advokat Hilde Lund

Saken gjelder: Adgang til å inngå lokale avtaler om arbeidstidsordninger som går ut over lov- og tariffestede rammer.

Dommere: Wahl, Sundet, Akerlie, Rønoldtangen, Simonsen, Bjørkli, Pettersen

Berammet start: 15.10.19. kl. 09.00
Berammet slutt: 17.10.19

Status: Berammet

Gå tilbake

Gå til toppen av siden