Saksnummer: 10/2019

Løpenummer: AR-2019-23

Landsorganisasjonen i Norge, LO med LO Stat

Advokat Nina Kroken

mot

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Advokat Hilde Lund

Saken gjelder: Krav til godkjennelse av arbeidstidsordninger

Dommere: Wahl, Sundet, Akerlie, Bjørkli, Simonsen, Karlsen, Pettersen

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 11.11.19


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2019-23 - sak 10-2019

Gå tilbake

Gå til toppen av siden