Saksnummer: 10/2019

Landsorganisasjonen i Norge, LO med LO Stat

Advokat Nina Kroken

mot

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Advokat Hilde Lund

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av HTA § 7 nr. 8.

Berammet start: 15.10.19. kl. 09.00
Berammet slutt: 17.10.19

Status: Berammet

Gå tilbake

Gå til toppen av siden