Saksnummer: 10/2019

Landsorganisasjonen i Norge, LO med LO Stat

Advokat Nina Kroken

mot

Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av HTA § 7 nr. 8.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden