Saksnummer: 10/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Børge Benum

mot

1. KS Kommunesektorens organisasjon
2. Nordre Follo kommune

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedrørende forståelsen av HTA 2018-2020 kap. 1, pkt. 8.3.8 - gjeninntrådt i stillingen.

Status: Til behandling

Gå tilbake