Saksnummer: 10/2021

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Fagforbundet

Advokat Børge Benum

mot

1. KS Kommunesektorens organisasjon
2. Nordre Follo kommune

Advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: HTA 2018-2020 kap. 1, pkt. 8.3.8 - vilkår om å være gjeninntrådt i stillingen.

Dommere: Sundet, Jarbo, Gjølstad, Solbakken, Sundnes, Hansen, Fossmark

Berammet start: 30.11.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 01.12.21

Status: Berammet

Gå tilbake