Saksnummer: 10/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor (HK)

Advokat Nina Wærnhus

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. Ikea AS

Advokat Sunniva Steffensrud

Saken gjelder: Tvist vedrørende lønn for lagerarbeidere etter Landsoverenskomsten Virke-LO/HH

Berammet start: 13.12.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 14.12.22

Status: Berammet

Gå tilbake