Saksnummer: 10/2022

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor (HK)

Advokat Nina Wærnhus

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. Ikea AS

Advokat Sunniva Steffensrud

Saken gjelder: Tvist vedrørende lønn for lagerarbeidere etter Landsoverenskomsten Virke-LO/HH

Status: Til behandling

Gå tilbake