Saksnummer: 10/2022

Løpenummer: AR-2022-40

Landsorganisasjonen i Norge (LO) med Handel og Kontor (HK)

Advokat Nina Wærnhus

mot

1. Hovedorganisasjonen Virke
2. Ikea AS

Advokat Sunniva Steffensrud Advokat Margrethe Meder

Saken gjelder: Tvist vedrørende lønn for lagerarbeidere etter Landsoverenskomsten Virke-LO/HH

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Akerlie, Solbakken, Christensen, Rasmussen, Falmår

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 13.12.22


Gå tilbake