Saksnummer: 11/2017

Løpenummer: AR-2019-07

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Advokat Christen Horn Johannessen Advokat Lene Liknes Hansen

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 2. Norwegian Air Shuttel ASA

Advokat Kurt Weltzien Advokat Tarjei Thorkildsen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av Hovedavtalen mellom NHO og YR § 3-7 nr. 2.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 11.02.19


Gå tilbake