Saksnummer: 11/2018

Løpenummer: AR-2018-25

Utdanningsforbundet

Advokat Henriette Cecilie R. Breilid

mot

KS Kommunesektorens organisasjon

Advokat Geir S. Winters

Saken gjelder: Tvist vedr. tolkning - bruk av stillingskode 7637.

Dommere: Wahl, Sundet, Remen, Asphaug-Hansen, Sundnes, Sommerstad, Byhring

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 16.11.18

Sammendrag: Lønn – stillingskoder. Styringsrett. Prosess – påstandsutforming. Hovedtariffavtalen KS–Utdanningsforbundet har to stillingskoder for pedagogisk personell i barnehager: Stillingskode 6709 Barnehagelærer og stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Ved tariffoppgjøret i 2000 krevde Utdanningsforbundet en mer omfattende bruk av stillingskode 7637. Partene ble da enige om at kommunene skulle bygge på en del kriterier ved innplasseringen i stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Utdanningsforbundet gjorde gjeldende at barnehagelærere som oppfylte kriteriene i Riksmeklingsmannens møtebok, skulle innplasseres i stillingskode 7637 Pedagogisk leder. Dette førte ikke frem. Møteboken brukte formuleringen at det «blant annet» kunne legges vekt på momentene som var angitt der, men det betød også at momenter eller kriterier ut over de som var angitt i møteboken kunne inngå i vurderingen. Senere tariffoppgjør hadde ikke endret dette. Det hørte da som utgangspunkt under arbeidsgivers skjønn å avgjøre hvilken stillingskode som skulle benyttes. Merknader om påstandsutforming og forholdet til tvistetemaet i saken.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2018-25 sak 11-2018

Gå tilbake