Saksnummer: 11/2019

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS

Advokat Ørnulf Kastet v/advokatfullmektig Daniel Furió Fundingsrud

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO

Advokat Joakim Augeli Karlsen

Saken gjelder: Tvist vedr. advarsel tildelt tillitsvalgt.

Status: Til behandling

Gå tilbake

Gå til toppen av siden