Saksnummer: 11/2020

Løpenummer: AR-2020-18

1. Næringslivets Hovedorganisasjon 2. Schindler AS

Advokat Joakim Augeli Karlsen og advokat Einar Engh

mot

1. Landsorganisasjonen i Norge 2. EL & IT Forbundet 3. Montørklubben i Schindler AS

Advokat Håkon Angell

Saken gjelder: Spørsmål om tariffstridig og ulovlig arbeidskamp gjennom nektelse av bruk av arbeidsverktøy og tilbakeholdelse av lønn

Dommere: Wahl, Sundet, Koslung, Aukner, Østvold, Bråten, Hansen

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 03.07.20

Sammendrag: Heisfirmaet Schindler AS endret 15. mai 2020 dataverktøyet FieldLink. Endringen var begrunnet i behov for å unngå at menyer mv. gikk i lås i forbindelse med registrering av oppdrag som kombinerte service/reparasjon og tilsyn. Montørklubben i bedriften protesterte på endringen, og de ansatte besluttet å ikke bruke FieldLink til å registrere oppdrag og timebruk, og leverte i stedet slike opplysninger gjennom excel-filer. Selskapet meddelte at det bare var innrapportering av tidsbruk mv. gjennom FieldLink som ville gi grunnlag for lønnsutbetaling. For lønnskjøringene 18. juni og 1. juli ble det ikke betalt lønn for arbeid innrapportert på annen måte enn gjennom FieldLink. Arbeidsretten kom til at unnlatelsen av å bruke FieldLink og unnlatelsen av å betale lønn var i strid med fredsplikten. Etter omstendighetene var det ikke grunnlag for å tilkjenne kostnader.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2020-18 sak 11-2020

Gå tilbake