Saksnummer: 11/2021

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO)

Advokat Thomas Benson

mot

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Tvist vedrørende tariffstridig permittering.

Status: Til behandling

Gå tilbake