Saksnummer: 11/2021

Løpenummer: AR-2021-35

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO)

Advokat Thomas Benson

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Arbeidstidsordning - oppstart av skiftplaner

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Rieber-Mohn, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 18.11.21

Sammendrag: Tvist vedrørende arbeidstidsordning- fastsettelse av skiftplaner. Saken gjaldt forståelsen av kravet om forhandlinger i pkt. 8.2.1 og 10.1.2 i Flyteknikeroverenskomsten mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon. Tvisten dreiet seg om hvorvidt ordet «forhandles» betyr at partene må være enige om fastsettelsen av skiftplan. Arbeidsretten kom til at det ut fra bestemmelsens ordlyd og sammenheng, ikke kunne forstås som et krav om at arbeidsgiver ikke kunne fastsette skiftplan med mindre partene var enige. Også tariffhistorien støttet opp om en slik forståelse.


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-35 - sak 11-2021

Gå tilbake