Saksnummer: 11/2021

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO)

Advokat Thomas Benson

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Arbeidstidsordning - oppstart av skiftplaner

Dommere: Sundet, Jarbo, Rieber-Mohn, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Berammet start: 21.10.21. kl. 09.00
Berammet slutt: 22.10.21

Status: Til behandling

Gå tilbake