Saksnummer: 11/2021

Løpenummer: AR-2021-35

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO)

Advokat Thomas Benson

mot

1. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
2. Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden

Advokat Aleksander Rød

Saken gjelder: Arbeidstidsordning - oppstart av skiftplaner

Dommere: Sundet, Bjurstrøm, Rieber-Mohn, Solbakken, Schweigaard, Rasmussen, Hanasand

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 18.11.21


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2021-35 - sak 11-2021

Gå tilbake