Saksnummer: 11/2022

YS med YS Stat

Advokat Vegard Veggeland

mot

Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet

Advokat Elisabeth Stenwig

Saken gjelder: Tvist vedrørende tiltredelse til hovedavtalen i staten jf. hovedavtalen § 16.

Berammet start: 06.12.22. kl. 09.00
Berammet slutt: 09.12.22

Status: Berammet

Gå tilbake