Saksnummer: 11/2022

YS med YS Stat

Advokat Vegard Veggeland

mot

Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet

Advokat Elisabeth Stenwig

Saken gjelder: Tvist vedrørende tiltredelse til hovedavtalen i staten jf. hovedavtalen § 16.

Status: Til behandling

Gå tilbake