Saksnummer: 11/2022

Løpenummer: AR-2022-41

YS med YS Stat

Advokat Vegard Veggeland

mot

Staten ved Kommunal- og distriktsdepartementet

Advokat Elisabeth Stenwig

Saken gjelder: Tvist vedrørende tiltredelse til hovedavtalen i staten jf. hovedavtalen § 16.

Dommere: Sundet, Jarbo, Remen, Johansen, Simonsen, Larsen, Harstveit

Notat: Avsluttet ved dom.

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 19.12.22


Vedlegg (Arbeidsrettens avgjørelse):
AR-2022-41 - sak 11-2022

Gå tilbake