Saksnummer: 12/2016

Landsorganisasjonen i Norge med Fagforbundet

advokat Børge Benum

mot

1. KS, 2. Troms fylkeskommune

advokat Øyvind Gjelstad

Saken gjelder: Tvist vedr. fastsettelsesdom vedrørende forståelse av SFS 2201.

Dommere: Wahl, Sundet, Schei, Stangnes, Svele, Bjørndalen, Eikefjord

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse etter forlik 05.12.2016

Status: Avgjort

Avgjørelsesdato: 05.12.16


Gå tilbake