Saksnummer: 12/2017

Løpenummer: AR-2017-18

Yrkesorganisasjonens Sentralforbund
Negotia

Advokat Bjørg Anne Rynning Advokat Selma Smeby Lium

mot

1. Arbeidsgiverorganisasjonen Virke
2. Webhelp Norway AS

Advokat Geir Indal Advokat Inger Unn Olsen

Saken gjelder: Tvist vedr. forståelsen av funksjonæravtalens bestemmelser om ukentlig arbeidstid og skifttillegg og krav o etterbetaling for brudd.

Notat: Avsluttet ved hevingskjennelse etter forlik.

Status: Avgjort

Gå tilbake